Ukupan broj firmi: 125725

" G-H- KOMERC " d.o.o. Bos.Krupa

Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge " G -H KOMERC " export-import d.o.o. Bos.Krupa


Firma " G-H- KOMERC " d.o.o. Bos.Krupa je osnovana 07.11.1996 godine na osnovu rješenja broj 1-2070-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Postavljanje podnih i zidnih obloga.

Adresa

BRANILACA GRADA 29, Bosanska Krupa

Broj telefona

037/472-575

ID broj 4263030100005
PDV broj
Matični broj 1-2070-00
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 07.11.1996