Ukupan broj firmi: 125725

"HADŽIĆ BETON" vl. Hadžić Šaban Bosanska Krupa

OBRTNU SRODNA DJELATNOST- "HADŽIĆ BETON" vl. Hadžić / Muharem / Šaban Bosanska Krupa


Firma "HADŽIĆ BETON" vl. Hadžić Šaban Bosanska Krupa je osnovana 21.09.2010 godine na osnovu rješenja broj UP-1-07-21-1813 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo.

Adresa

MAHMIĆ SELO 84, Bosanska Krupa
ID broj
PDV broj
Matični broj UP-1-07-21-1813
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 21.09.2010