"HADŽIĆ BETON" vl. Hadžić Šaban Bosanska Krupa
OBRTNU SRODNA DJELATNOST- "HADŽIĆ BETON" vl. Hadžić / Muharem / Šaban Bosanska Krupa
Broj pregleda
137
Adresa
MAHMIĆ SELO 84
Opština
Bosanska Krupa
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
UP-1-07-21-1813
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
21.09.2010PROD:

DEV:

RAN: