"UGAR" SR TRAVNIK-vl. Zukan Lutvija
SR "UGAR" vl. Zukan Lutvija
Broj pregleda
265
Adresa
ILOVAČA 8/A
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
16-III
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
16.04.1990PROD:

DEV:

RAN: