Ukupan broj firmi: 125725

d.o.o. " LEJIKOMERC " – P.J. KIOSK – PRODAVNICA BR.1 BIHAĆ

d.o.o. " LEJIKOMERC " – P.J. KIOSK – PRODAVNICA BR.1 BIHAĆ


Firma d.o.o. " LEJIKOMERC " – P.J. KIOSK – PRODAVNICA BR.1 BIHAĆ je osnovana 02.06.1999 godine na osnovu rješenja broj 06-21-2208/00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na malo hljebom, proizvodima od brašna, kolačima i slatkišima u specijaliziranim prodavnicama.

Adresa

EŠREFA KOVAČEVIĆA BB, Bihać
ID broj
PDV broj
Matični broj 06-21-2208/00
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 02.06.1999