Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo " HONG DA " Ključ-Podružnica Bosanska Krupa-Bosanska Otoka
Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo " HONG DA " Ključ-Podružnica Bosanska Krupa-Bosanska Otoka
Broj pregleda
75
Adresa
BOSANSKA OTOKA, ČARŠIJA BB
Opština
Bosanska Krupa
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
2
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: