Ukupan broj firmi: 125725

PZU "MEDICAL CENTAR" TRAVNIK

Privatna zdravstvena ustanova "MEDICAL CENTAR" TRAVNIK


Firma PZU "MEDICAL CENTAR" TRAVNIK je osnovana 14.10.2011 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-11-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti specijalističke medicinske prakse.

Adresa

Dolac na Lašvi, Slavka Gavrančića 17c, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-11-00
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 14.10.2011