PZU "MEDICAL CENTAR" TRAVNIK
Privatna zdravstvena ustanova "MEDICAL CENTAR" TRAVNIK
Broj pregleda
301
Adresa
Dolac na Lašvi, Slavka Gavrančića 17c
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
051-0-Reg-11-00
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
14.10.2011