Ukupan broj firmi: 125725

Trgovačko društvo "TRGOTEN" d.o.o Travnik, Poslovna jedinica broj 8. "TRGOTEN" Novi Travnik

Trgovačko društvo "TRGOTEN" d.o.o Travnik, Poslovna jedinica broj 8. "TRGOTEN" Novi Travnik


Firma Trgovačko društvo "TRGOTEN" d.o.o Travnik, Poslovna jedinica broj 8. "TRGOTEN" Novi Travnik je osnovana 18.09.2012 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-12-000624 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama.

Adresa

Hanumina b.b., Novi Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-12-000624
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 18.09.2012