Ukupan broj firmi: 125725

"GRAFIKO" d.o.o. Bihać

Društvo sa ograničenom odgovornošću "GRAFIKO" Bihać


Firma "GRAFIKO" d.o.o. Bihać je osnovana 19.01.2000 godine na osnovu rješenja broj 1-4317-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Usluge pripreme za štampu i objavljivanje.

Adresa

HATINAČKI PROGON 101, Bihać

Broj telefona

061/197-881

ID broj 4263101640006
PDV broj
Matični broj 1-4317-00
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 19.01.2000