Ukupan broj firmi: 125724

"E-EKONOMIJA" p.o. Kiseljak, PJ 3 Travnik

"E-EKONOMIJA" p.o. Kiseljak, PJ 3 Travnik


Firma "E-EKONOMIJA" p.o. Kiseljak, PJ 3 Travnik je osnovana 07.06.2012 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-12-000328 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na malo hljebom, proizvodima od brašna, kolačima i slatkišima u specijaliziranim prodavnicama.

Adresa

Turbe, Bijelo Bučje bb, Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-12-000328
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 07.06.2012