Ukupan broj firmi: 125725

usluge "GRAND 99″ d.o.o. Travnik, Poslovna jedinica br. 4 Travnik

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "GRAND 99″ d.o.o. Travnik, Poslovna jedinica br. 4 Travnik


Firma usluge "GRAND 99″ d.o.o. Travnik, Poslovna jedinica br. 4 Travnik je osnovana 27.10.2011 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-11-000784 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima.

Adresa

Trgovka Bosanka Betikstan (Šarena đamija) bb, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-11-000784
Web stranica
Broj uposlenika 4
Datum registracije 27.10.2011