"BILLA VJ" d.o.o. Travnik, Podružnica broj 1 Turbe
Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge "BILLA VJ" Travnik, Podružnica broj 1 Turbe
Broj pregleda
175
Adresa
Turbe, Stanična 17
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
051-0-Reg-12-000155
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
14.02.2012PROD:

DEV:

RAN: