"GRADSKA GALERIJA " J.U. BIHAĆ
Javna ustanova "GRADSKA GALERIJA" Bihać
Broj pregleda
108
Adresa
BOSANSKA 15
Opština
Bihać
Telefon
037-323-083
Fax
ID broj
4263111950003
PDV broj
Mobitel
Matični broj
2-58-00
Email
Web
Broj uposlenika
4
Datum registracije
17.11.1998PROD:

DEV:

RAN: