Služba za zapošljavanje USK Bihać
Javna ustanova Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona sa sjedištem u Bihaću
Broj pregleda
274
Adresa
BRANISLAVA ĐURĐEVA 1
Opština
Bihać
Telefon
037/311-380
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
2-145-00
Email
Web
Broj uposlenika
58
Datum registracije
03.12.2001PROD:

DEV:

RAN: