" BAJRIN " d.o.o. Bosanska Krupa
Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge , export-import " BAJRIN " d.o.o. Bosanska Krupa
Broj pregleda
57
Adresa
JEZERSKI BB
Opština
Bosanska Krupa
Telefon
037/481-115 , 0039 340 692-437
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-4647-00
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
15.03.2001PROD:

DEV:

RAN: