Ukupan broj firmi: 125725

" BAJRIN " d.o.o. Bosanska Krupa

Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge , export-import " BAJRIN " d.o.o. Bosanska Krupa


Firma " BAJRIN " d.o.o. Bosanska Krupa je osnovana 15.03.2001 godine na osnovu rješenja broj 1-4647-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Adresa

JEZERSKI BB, Bosanska Krupa
ID broj
PDV broj
Matični broj 1-4647-00
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 15.03.2001