Ukupan broj firmi: 125725

" EKI " d.o.o. Bosanska Krupa

Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge export-import " EKI " Bosanska Krupa


Firma " EKI " d.o.o. Bosanska Krupa je osnovana 02.09.1996 godine na osnovu rješenja broj 1-1824-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Adresa

MEĐUMOSTOVI 1, Bosanska Krupa

Broj telefona

037/472-170

ID broj
PDV broj
Matični broj 1-1824-00
Web stranica
Broj uposlenika 5
Datum registracije 02.09.1996