Ukupan broj firmi: 125725

"PAUN PRINT" vlasnik Hodžić Đevad, Turbe, Travnik

"PAUN PRINT" vlasnik Hodžić Đevad, Turbe, Travnik


Firma "PAUN PRINT" vlasnik Hodžić Đevad, Turbe, Travnik je osnovana 22.06.2012 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-612/2012 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostalo štampanje.

Adresa

Turbe, Aleja bb, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-612/2012
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 22.06.2012