Ukupan broj firmi: 125725

"GRAGIKA MIDO" vl. Kulauzović Midhet – Bihać

"GRAFIKA MIDO" – vl. Kulauzović (Ibrahim) Midhet – Bihać


Firma "GRAGIKA MIDO" vl. Kulauzović Midhet – Bihać je osnovana 19.05.1997 godine na osnovu rješenja broj 03/30-351-594/9 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostala prerađivačka industrija, d. n..

Adresa

OZIMICE I SPO II/2b, Bihać
ID broj
PDV broj
Matični broj 03/30-351-594/9
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 19.05.1997