Ukupan broj firmi: 125725

" AZRA " Pržiona kafe, vl. Avdagić Arifa , Bosanska Krupa

Obrtu srodna djelatnost pržiona kafe- "AZRA" , vl. Avdagić / Arif / Arifa – Bosanska Krupa


Firma " AZRA " Pržiona kafe, vl. Avdagić Arifa , Bosanska Krupa je osnovana 06.01.2005 godine na osnovu rješenja broj UP-I-05-21-3260 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Prerada čaja i kafe.

Adresa

SOKAK 52, Bosanska Krupa
ID broj
PDV broj
Matični broj UP-I-05-21-3260
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 06.01.2005