" AZRA " Pržiona kafe, vl. Avdagić Arifa , Bosanska Krupa
Obrtu srodna djelatnost pržiona kafe- "AZRA" , vl. Avdagić / Arif / Arifa – Bosanska Krupa
Broj pregleda
78
Adresa
SOKAK 52
Opština
Bosanska Krupa
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
UP-I-05-21-3260
Email
Web
Broj uposlenika
2
Datum registracije
06.01.2005PROD:

DEV:

RAN: