"HARFA" UR PIZZERIA, vl.Hadžifejzagić Sandra,Bosanska Krupa
UGOSTITELJSKA RADNJA-PIZZERIA-BISTRO " H A R F A " , vl.Hadžifejzagić / Salko / Sandra – Bosanska Krupa
Broj pregleda
71
Adresa
511.SBBR BB
Opština
Bosanska Krupa
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
UP-1-05-22-2817
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
10.01.2007PROD:

DEV:

RAN: