"GRAĐEVINAR BAŠIĆ" Građ. obrt vl. Bašić Emin Bihać
Obrt, Z.R. " GRAĐEVINAR BAŠIĆ " vl. Bašić / Mustafa / Emin Bihać
Broj pregleda
192
Adresa
KAMENICA, BRIZOVAČKA 4
Opština
Bihać
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
06/2-21-3464/09
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
03.06.2009



PROD:

DEV:

RAN: