Pivnica "SHARGOS" vlasnik Ljutić Denis, Turbe, Travnik
Pivnica "SHARGOS" vlasnik Ljutić Denis, Turbe, Travnik
Broj pregleda
215
Adresa
Turbe, Varošlučki put 94a
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-22-4-673/2012
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
29.05.2012