Ukupan broj firmi: 125725

"MNG-GLAVICA" d.o.o. Glamoč

"MNG-GLAVICA" d.o.o. Glamoč


Firma "MNG-GLAVICA" d.o.o. Glamoč je osnovana 13.06.2011 godine na osnovu rješenja broj 068-0-Reg-11-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

JUNUZA DURUTA B.B., Glamoč
ID broj
PDV broj
Matični broj 068-0-Reg-11-00
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 13.06.2011