Ukupan broj firmi: 125725

"MMB" D.O.O. GLAMOČ

"MMB" D.O.O. GLAMOČ


Firma "MMB" D.O.O. GLAMOČ je osnovana 28.11.2007 godine na osnovu rješenja broj 068-0-Reg-07-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Sječa drva (iskorištavanje šuma).

Adresa

BARICE BB, Glamoč

Broj telefona

063/806-489

ID broj 4281179650006
PDV broj
Matični broj 068-0-Reg-07-00
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 28.11.2007