Ukupan broj firmi: 125724

Bosna i Hercegovina-FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Federalno ministarstvo financija-finansija, Porezna uprava-Županijski ured Livno-Ispostava Kupres

Bosna i Hercegovina-FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Federalno ministarstvo financija-finansija, Porezna uprava-Županijski ured Livno-Ispostava Kupres


Firma Bosna i Hercegovina-FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Federalno ministarstvo financija-finansija, Porezna uprava-Županijski ured Livno-Ispostava Kupres je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Opće djelatnosti javne uprave.

Adresa

VUKOVARSKA BB, Kupres

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije