Ukupan broj firmi: 125725

"BARTULOVIĆ" d.o.o. Glamoč

"BARTULOVIĆ" d.o.o. Glamoč


Firma "BARTULOVIĆ" d.o.o. Glamoč je osnovana 04.04.2001 godine na osnovu rješenja broj 1-1639 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

BARICE BB, Glamoč

Broj telefona

063 370-977

ID broj 4281081500006
PDV broj
Matični broj 1-1639
Web stranica
Broj uposlenika 15
Datum registracije 04.04.2001