Ukupan broj firmi: 125724

"VETERINARSKA STANICA KU-VET" d.o.o. Kupres

"VETERINARSKA STANICA KU-VET" d.o.o. KUPRES


Firma "VETERINARSKA STANICA KU-VET" d.o.o. Kupres je osnovana 06.05.2008 godine na osnovu rješenja broj 068-0-Reg-08-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Veterinarske djelatnosti.

Adresa

Vukovarska 15, Kupres

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4281187830005
PDV broj
Matični broj 068-0-Reg-08-00
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 06.05.2008