Ukupan broj firmi: 125724

"UGARAK" vl. F. Ugarak

Stočarska djelatnost "UGARAK" vl. Fikret Ugarak


Firma "UGARAK" vl. F. Ugarak je osnovana 13.12.2004 godine na osnovu rješenja broj 04-24-957/04 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj muznih krava.

Adresa

KUTA BB, Kupres

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj 04-24-957/04
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 13.12.2004