SINDIKAT METALACA BiH – Sindikalna organizacija "BNT- TVORNICA MAŠINA" d.o.o. Travnik
SINDIKAT METALACA BiH – Sindikalna organizacija "BNT- TVORNICA MAŠINA" d.o.o. Travnik
Broj pregleda
88
Adresa
SLIMENA BB
Opština
Travnik
Telefon
030/510-532
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: