"NEZAVISNI SINDIKAT ZDRAVSTVA U F BiH" – Osnovna organizacija NSSRUZ J.U. BOLNICA TRAVNIK
"NEZAVISNI SINDIKAT ZDRAVSTVA U F BiH" – Osnovna organizacija NSSRUZ J.U. BOLNICA TRAVNIK
Broj pregleda
95
Adresa
KALBUNAR BB
Opština
Travnik
Telefon
030-519-120
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: