Ukupan broj firmi: 125725

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine, Sarajevo – SP OŠ "Safvet-beg Bašagić" Novi Travnik

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine, Sarajevo – SP OŠ "Safvet-beg Bašagić" Novi Travnik


Firma Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine, Sarajevo – SP OŠ "Safvet-beg Bašagić" Novi Travnik je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti sindikata.

Adresa

OMLADINSKA BB, Novi Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije