Ukupan broj firmi: 125725

" FOREST " d.o.o. Glamoč

" FOREST " d.o.o. Glamoč


Firma " FOREST " d.o.o. Glamoč je osnovana 07.10.2003 godine na osnovu rješenja broj 1-1917 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

JOSIPA BANA JELAČIĆA BB, Glamoč
ID broj 4281112820004
PDV broj
Matični broj 1-1917
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 07.10.2003