Ukupan broj firmi: 125725

" J & J " d.o.o. Glamoč

" J & J " d.o.o. Glamoč


Firma " J & J " d.o.o. Glamoč je osnovana 27.03.2003 godine na osnovu rješenja broj 1-1858 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Sječa drva (iskorištavanje šuma).

Adresa

LIVANJSKI PUT 5, Glamoč

Broj telefona

063/330-498

ID broj 4281099540005
PDV broj
Matični broj 1-1858
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 27.03.2003