Ukupan broj firmi: 125725

Mikrokreditna fondacija "SUNRISE" Sarajevo – Organizacijski dio Travnik

Mikrokreditna fondacija "SUNRISE" Sarajevo – Organizacijski dio Travnik


Firma Mikrokreditna fondacija "SUNRISE" Sarajevo – Organizacijski dio Travnik je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostalo kreditno posredovanje.

Adresa

LUKAČKA 8, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije