"ARIZONA CENTAR" d.o.o.Novi Travnik ,PJ "PIZZERIA"
"ARIZONA CENTAR" d.o.o.Novi Travnik ,PJ "PIZZERIA"
Broj pregleda
520
Adresa
MEHMEDA SPAHE 5
Opština
Novi Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: