Gospodarsko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "ELKOM" d.o.o. Vitez, Podružnica "KNJIŽARA" Travnik
Gospodarsko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "ELKOM" d.o.o. Vitez, Podružnica "KNJIŽARA" Travnik
Broj pregleda
578
Adresa
BOSANSKA 177
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
2
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: