Ukupan broj firmi: 125725

MPDUT "ZELJKOVIĆ" d.o.o. Glamoč

Mehanička prerada drveta , trgovina i ugostiteljstvo "ZELJKOVIĆ" export-import , društvo s ograničenom odgovornošću Glamoč


Firma MPDUT "ZELJKOVIĆ" d.o.o. Glamoč je osnovana 10.03.1998 godine na osnovu rješenja broj 1-1284 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

LUKE 44, Glamoč

Broj telefona

272-154

ID broj
PDV broj
Matični broj 1-1284
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 10.03.1998