Ukupan broj firmi: 125725

PZ "Glamočko polje" s.p.o.

Poljoprivredna zadruga "Glamočko polje" s.p.o.


Firma PZ "Glamočko polje" s.p.o. je osnovana 03.03.2009 godine na osnovu rješenja broj 068-Reg-09-0000 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i sjemenja uljarica.

Adresa

Junuza Duruta b.b., Glamoč

Broj telefona

063/821-368

ID broj
PDV broj
Matični broj 068-Reg-09-0000
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 03.03.2009