Ukupan broj firmi: 125725

"ALFA DM" d.o.o. TRAVNIK

DETEKTIVSKO, TRGOV. UGOST.I TRANSP. DRUŠTVO "ALFA DM" d.o.o. TRAVNIK


Firma "ALFA DM" d.o.o. TRAVNIK je osnovana 12.08.1993 godine na osnovu rješenja broj 1-824 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

SREDNJE OSOJE 2A, Travnik

Broj telefona

030 518-050

ID broj 4236019310009
PDV broj
Matični broj 1-824
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 12.08.1993