Ukupan broj firmi: 125724

MIK-MOVINA d.o.o. Kupres

MIK-KOVINA d.o.o. Kupres


Firma MIK-MOVINA d.o.o. Kupres je osnovana 09.08.2010 godine na osnovu rješenja broj 068-0-Reg-10-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja brava i okova.

Adresa

INDUSTRIJSKA ZONA B.B., Kupres

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4281217410006
PDV broj
Matični broj 068-0-Reg-10-00
Web stranica
Broj uposlenika 5
Datum registracije 09.08.2010