Ukupan broj firmi: 125724

"DELICIJA" d.o.o. Travnik

"DELICIJA" Društvo ograničene odgovornosti Travnik


Firma "DELICIJA" d.o.o. Travnik je osnovana 19.05.2008 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-08-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

Čifluk 13, Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4236448600007
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-08-00
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 19.05.2008