Ukupan broj firmi: 125725

"Wolf termo kuće" d.o.o Bugojno

Proizvodno uslužno društvo "Wolf termo kuće" d.o.o Bugojno


Firma "Wolf termo kuće" d.o.o Bugojno je osnovana 08.05.2008 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-08-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

NUGLE 51/C, Bugojno

Broj telefona

251-144

ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-08-00
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 08.05.2008