"AREAS" d.o.o. Travnik
Proizvodno, prometno i uslužno društvo "AREAS" d.o.o. Travnik
Broj pregleda
168
Adresa
KALIBUNAR B.B.
Opština
Travnik
Telefon
514-414;517-550
Fax
ID broj
4236355690006
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-4778
Email
Web
Broj uposlenika
4
Datum registracije
15.03.2005PROD:

DEV:

RAN: