Ukupan broj firmi: 125725

"FENIKS EKSPORT-IMPORT" d.o.o. Travnik

Proizvodno-prometno i uslužno društvo "FENIKS EXPORT-IMPORT" d.o.o Travnik


Firma "FENIKS EKSPORT-IMPORT" d.o.o. Travnik je osnovana 15.07.1997 godine na osnovu rješenja broj 1-1714 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

DOLAC NA LAŠVI, CIGLANA B.B., Travnik

Broj telefona

030-515-021

ID broj 4236214360002
PDV broj
Matični broj 1-1714
Web stranica
Broj uposlenika 29
Datum registracije 15.07.1997