Ukupan broj firmi: 125725

"WMS-HIDRO" d.o.o. Bugojno

"WMS-HIDRO" d.o.o. Bugojno


Firma "WMS-HIDRO" d.o.o. Bugojno je osnovana 28.07.2011 godine na osnovu rješenja broj 051-0Reg-110012 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja električne energije.

Adresa

Gračanica bb, Bugojno
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0Reg-110012
Web stranica
Broj uposlenika 5
Datum registracije 28.07.2011