Ukupan broj firmi: 125725

SPP "MARIJAN" Pilana Glamoč

SPP "MARIJAN" Pilana Glamoč


Firma SPP "MARIJAN" Pilana Glamoč je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

LUKE BB, Glamoč

Broj telefona

063-331-402

ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 4
Datum registracije