Ukupan broj firmi: 125725

"METALORAD" D.D. TURBE-TRAVNIK

DIONIČKO DRUŠTVO "METALORAD" TURBE


Firma "METALORAD" D.D. TURBE-TRAVNIK je osnovana 28.12.1989 godine na osnovu rješenja broj 1-1360 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Lijevanje željeza.

Adresa

TURBE,ALEJA 128, Travnik

Broj telefona

030-530-100

ID broj 4236087740003
PDV broj
Matični broj 1-1360
Web stranica
Broj uposlenika 21
Datum registracije 28.12.1989