Ukupan broj firmi: 125725

"HOZIĆI" vl. S. Tolimir

Poljoprivredno – stočarska farma "HOZIĆI" vl. Slobodan Tolimir


Firma "HOZIĆI" vl. S. Tolimir je osnovana 21.02.2002 godine na osnovu rješenja broj 07-12/02 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj muznih krava.

Adresa

HOZIĆI BB, Glamoč
ID broj
PDV broj
Matični broj 07-12/02
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 21.02.2002