Ukupan broj firmi: 125725

ŠIPAD "NOVA PILANA" d.o.o. Turbe

ŠIPAD "NOVA PILANA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRERADU DRVETA TURBE


Firma ŠIPAD "NOVA PILANA" d.o.o. Turbe je osnovana 30.09.1996 godine na osnovu rješenja broj 1-3532 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

ALEJA B.B., Travnik

Broj telefona

530-054

ID broj
PDV broj
Matični broj 1-3532
Web stranica
Broj uposlenika 125
Datum registracije 30.09.1996