ŠIPAD "NOVA PILANA" d.o.o. Turbe
ŠIPAD "NOVA PILANA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRERADU DRVETA TURBE
Broj pregleda
240
Adresa
ALEJA B.B.
Opština
Travnik
Telefon
530-054
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-3532
Email
Web
Broj uposlenika
125
Datum registracije
30.09.1996PROD:

DEV:

RAN: