Ukupan broj firmi: 125724

NEOVISNA LISTA "ZA KUPRES"

NEOVISNA LISTA "ZA KUPRES"


Firma NEOVISNA LISTA "ZA KUPRES" je osnovana 15.05.2012 godine na osnovu rješenja broj 068-0-F1-12 000 002 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti političkih organizacija.

Adresa

Magistralni put bb, Kupres

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj 068-0-F1-12 000 002
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 15.05.2012