Ukupan broj firmi: 125724

"BLAŽEVIĆ-COMERCE" d.o.o. Travnik

Proizvodno,prometno i uslužno društvo "BLAŽEVIĆ-COMERCE" d.o.o. Travnik


Firma "BLAŽEVIĆ-COMERCE" d.o.o. Travnik je osnovana 01.08.1994 godine na osnovu rješenja broj 11-196 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

G.KORIĆANI B.B., Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4236170210008
PDV broj
Matični broj 11-196
Web stranica
Broj uposlenika 4
Datum registracije 01.08.1994