"BLAŽEVIĆ-COMERCE" d.o.o. Travnik
Proizvodno,prometno i uslužno društvo "BLAŽEVIĆ-COMERCE" d.o.o. Travnik
Broj pregleda
109
Adresa
G.KORIĆANI B.B.
Opština
Travnik
Telefon
063/336-208
Fax
ID broj
4236170210008
PDV broj
Mobitel
Matični broj
11-196
Email
Web
Broj uposlenika
4
Datum registracije
01.08.1994PROD:

DEV:

RAN: